Warning: Use of undefined constant _google_analytics_adder - assumed '_google_analytics_adder' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/a/e/rundgangmedia.se/httpd.www/wp-content/plugins/google-analytics-adder/settings.php on line 116 Om företaget | Filmproduktion Rundgång Media

Om företaget

Rundgång Media filmproduktion

Rundgång Media startades år 2007 av Fredrik Karlsson. Företagets bas är i Stockholm och Blekinge men jobb utförs över hela landet. Vi gör olika typer av filmproduktioner såsom reklamfilmer, företagsfilmer, webbfilmer, dokumentärfilmer, musikvideos, filmning av evenemang, animerad film mm.

Miljö- och Kvalitetspolicy

Rundgång Media håller alltid hög kvalitet på alla produktioner, stora som små. Detta är en självklarhet för oss. Vi vill alltid ha nöjda kunder. Vi ger alltid fasta priser och håller alltid våra leveransdatum. Rundgång Media strävar för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi reser kollektivt så ofta det går. Vi använder sällan skrivare. Vi skickar våra brev och fakturor helt digitalt. Vi levererar även våra färdiga produktioner digitalt till kund. Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en integrerad del av företagets övriga verksamhet och följa de krav som lagar/ avtal och myndigheter ställer.

GDPR

INTEGRITETSPOLICY Rundgång Media
VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?
Vi på Rundgång Media värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som Rundgång Media samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med Rundgång Media och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt. 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Rundgång Media är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Rundång Media har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser med information hanteras och ägs av Rundgång Media. Rundgång Media är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, detta genom dig som kontaktperson via det företag du representerar gentemot oss som kund. Den information vi samlar in och lagrar är namn, e-post och mobilnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
För att kunna fastställa din identitet som kontaktperson gentemot det företag som är kund till oss.
För att ge dig information om Rundgång Media och våra tjänster via det företag som du som kontaktperson representerar.
För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig som kontaktperson gentemot det företag som vi har en koppling till som leverantör.
För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
För att kunna besvara dina frågor
Bjuda in till event och evenemang
Kundundersökningar
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Rundgång Media behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden gentemot det företag som du är representant för.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING
Rundgång Media kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du meddelar oss och återkallar ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke enkelt genom att maila detta till info@rundgangmedia.se. 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
 Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster till det företag som du representerar gentemot kund till oss. Vi lämnar inte ut några uppgifter förrän vi har fått ett godkännande från dig.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Rundgång Media vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?
Rundgång Media lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot det företag som du representerar gentemot oss som kund.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 När du lämnar dina personuppgifter till Rundgång Media ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.
 
DINA RÄTTIGHETER
 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på info@rundgangmedia.se för att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-postadress i vår kunddatabas.
Om du anser att de personuppgifter som Rundgång Media har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@rundgangmedia.se. Rundgång Media är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER
 Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.
Rundgång Media
info@rundgangmedia.se

Dessa villkor har fastställts av Rundgång Media och gäller från och med 2018-01-01

Kunder


Vi samarbetar med

Vi har ett stort kontaktnät och flera samarbetspartners inom produktfotografering, SEO optimering, webbutveckling och e-handelslösningar för att kunna erbjuda ert företag de tjänster som ni efterfrågar eller behöver.

Högkvist Design - Interaktionsdesigner e-handel

C83 Media AB - Produktfotografering